Tel: 606 067 200
info@cisteni-morava.cz

O nás


Průmyslové čištění

Čištění a ochrana památek, soch, fasád kostelů a zámků, čistění kamenných a zámkových dlažeb

Čištění a odstraňování organických nečistot

Čištění zámkových dlažeb u rodinných domů i v průmyslových prostorech - parkoviště, haly, dílny, stojany u benzínových stanic, parkoviště supermarketů, čistění dlažeb a chodníků od zvýkaček

Odstraňování barev a nátěrů na fasádách rodinných i panelových domů, odstraňování graffity

Čištění všech typů povrchů

Čištění kanalizačních přípojek a řádů, dešťových svodů jímek
a odvodňovacích žlabů

Preventivní čištění kanalizací